Inom AGES-koncernen ingår sex produktionsenheter. Verksamheten, som omfattar pressgjutning, skärande bearbetning samt montage, är koncentrerad till komponenttillverkning i större serier. AGES Casting-bolagen i Unnaryd, Solna och Kulltorp är specialiserade på pressgjutning. AGES Machining-bolagen i Falkenberg, Unnaryd och Värnamo är specialiserade inom skärande bearbetning. Bearbetning och montering sker hos AGES Machining i Värnamo och Unnaryd.