Stefan Jonsson

(född 1953)

Ordförande, invald 2018.

Huvudsaklig utbildning: Ingenjörsutbildning 4 år 1973, företagsledning vid IFL Sigtuna 1991.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD och Koncernchef GARO AB, Divisionschef SAPA AB, Vice VD Pallco AB

Övriga uppdrag: Styrelseledamot GARO AB, Teknikföretagen samt Teknikföretagen Region Öst.

Aktieinnehav i AGES: 0

Fredrik Rapp


(född 1972)

Ledamot, invald 2013.

Huvudsaklig utbildning: Högskola, företagsekonomi.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD Pomona-gruppen, Investment manager Pomona-gruppen, VD Talk Telecom.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i bl a ITAB Shop Concept AB, XANO Industri AB, Binar AB, EstInvest AB, Borgstena Group AB och Serica Consulting AB. 
Styrelseledamot i bl a AB Segulah, Pomona-gruppen AB, Nordic Flow Group AB, Alfort & Cronholm AB, PrimeKey Solutions AB och TM Web Express AB.

Aktieinnehav i AGES: 540 000 A-aktier och 1 567 045 B-aktier.

Tommy Gunnarsson


(född 1954)

Ledamot, invald 2013.

Huvudsaklig utbildning: Maskiningenjör.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD ÅGES Metallgjuteri.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i diverse helägda dotterbolag till AGES.

Aktieinnehav i AGES: 0

Anna Benjamin

(född 1976)

Ledamot, invald 2015.

Huvudsaklig utbildning: Magisterexamen i ekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Verksamhetsutvecklare ICA Sverige AB, Manager PricewaterhouseCoopers, Controller Nobina.

Övriga uppdrag: 
Styrelseledamot i XANO Industri AB och ITAB Shop Concept AB.

Aktieinnehav i AGES: 1 282 200 A-aktier och 737 800 B-aktier

Petter Fägersten

(född 1982)

Ledamot, invald 2016.

Huvudsaklig utbildning: Ekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD ITAB Shop Concept Jönköping AB, Marknadschef ITAB Shop Concept Jönköping AB.

Övriga uppdrag: 
Styrelseledamot i XANO Industri AB och ITAB Shop Concept AB.

Aktieinnehav i AGES: 150 200 B-aktier.

Håkan Lindor

(född 1963)

Ledamot, invald 2018.

Huvudsaklig utbildning: Ingenjör

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Flertalet befattningar inom Sapa Profiler AB.

Övriga uppdrag: –

Aktieinnehav i AGES: 0.