Stefan Jonsson

(född 1953)

Ordförande, invald 2018.

Huvudsaklig utbildning: Ingenjörsutbildning 4 år 1973, företagsledning vid IFL Sigtuna 1991.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD och Koncernchef GARO AB, Divisionschef SAPA AB, Vice VD Pallco AB

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i GARO AB (publ),  Axjo Plastic AB, Windak AB, Flåren AB, Stefan Jonsson Invest AB och Sjonsson Consulting AB. Styrelseledamot i Hörle Wire Group AB, Windak Holding AB och Fiber Fenix Ek Förening.

Aktieinnehav i AGES: 0

Oberoende/beroende: Stefan Jonsson är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Fredrik Rapp

(född 1972)

Ledamot, invald 2013.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD Pomona-gruppen, Investment manager Pomona-gruppen, VD Talk Telecom.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i bl a XANO Industri AB (publ), Argynnis Group AB, Estinvest AB, Serica Consulting AB, Svenska Handbollsförbundet. Styrelseledamot i bl a ITAB Shop Concept AB (publ), Corem Property Group AB (publ), Pomona-gruppen AB,  PrimeKey Solutions AB och Segulah AB.

Aktieinnehav i AGES: 540 000 A-aktier och 1 567 045 B-aktier.

Oberoende/beroende: Fredrik Rapp är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Fredrik Rapp anses beroende i förhållande till större aktieägare i egenskap av ägare.

Tommy Gunnarsson

(född 1954)

Ledamot, invald 2013.

Huvudsaklig utbildning: Maskiningenjör.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD ÅGES Metallgjuteri.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i diverse helägda dotterbolag till AGES och INEV AB.

Aktieinnehav i AGES: 0

Oberoende/beroende: Tommy Gunnarsson är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Anna Benjamin

(född 1976)

Ledamot, invald 2015.

Huvudsaklig utbildning: Magisterexamen i ekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Affärsutveckling ICA Sverige AB, Manager PricewaterhouseCoopers, Controller Nobina.

Övriga uppdrag: 
Styrelseledamot i XANO Industri AB (publ) och ITAB Shop Concept AB (publ), Pegital Investement AB och INEV AB.

Aktieinnehav i AGES: 1 282 200 A-aktier och 737 800 B-aktier.

Oberoende/beroende: Anna Benjamin är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Anna Benjamin anses beroende i förhållande till större aktieägare i egenskap av ägare.

Petter Fägersten

(född 1982)

Ledamot, invald 2016.

Huvudsaklig utbildning: Ekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD och Marknadschef ITAB Shop Concept Jönköping AB.

Övriga uppdrag: 
Styrelseledamot i XANO Industri AB (publ) och ITAB Shop Concept AB (publ), INEV AB, Ravingatan AB, Skanditape AB och Övre Kullen AB mfl.

Aktieinnehav i AGES: 150 200 B-aktier.

Oberoende/beroende: Petter Fägersten är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Petter Fägersten anses beroende i förhållande till större aktieägare i egenskap av ägare.

Håkan Lindor

(född 1963)

Ledamot, invald 2018.

Huvudsaklig utbildning: Ingenjör

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Flertalet befattningar inom Sapa Profiler AB (Hydro Extrusion Sweden AB).

Övriga uppdrag: –

Aktieinnehav i AGES: 0.

Oberoende/beroende: Håkan Lindor är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare.