ISO-certifierade system – en trygghet för våra kunder.

AGES kunder återfinns till stor del inom branscher med höga krav på leveransprecision, kvalitet och miljö, varför samtliga AGES-bolag är certifierade enligt ISO 9001 och merparten av bolagen är certifierade enligt ISO 14001 samt den mer fordonsspecifika standarden ISO/IATF 16949.

Här följer en lista på aktuella certifikat för respektive bolag.

AGES Casting Unnaryd

Kvalitet: ISO 9001
Kvalitet/automotive: IATF 16949
Miljö: ISO 14001

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

EU SVHC

AGES Kulltorp

Kvalitet: ISO 9001

Verksamhetspolicy

AGES Värnamo

Kvalitet: ISO 9001
Kvalitet/automotive: IATF 16949
Miljö:  ISO 14001

Förpackningsåtervinning: FTI

Miljö- och arbetsmiljöpolicy

AGES Falkenberg

Kvalitet: ISO 9001
Kvalitet/automotive: IATF 16949
Miljö: ISO 14001
Förpackningsåtervinning: REPA
Kvalitets- och miljöpolicy

AGES Machining Unnaryd

Kvalitet: ISO 9001

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Hörle Automatic Ningbo

Kvalitet- och miljöcertifikat