AGESs B-aktie upptogs till handel på Nasdaq Stockholm First North Premier den 16 maj 2014.

Aktiekapitalet i AGES uppgår till 35,1 MSEK fördelat på 7 028 974 aktier,varav 1 822 200 A-aktier och 5 206 774 B-aktier med kvotvärde 5 SEK per aktie. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie till en röst, alla med lika rätt till utdelning.

Få direktinformation om AGES-aktien på NASDAQS OMX Nordic Hemsida