Största aktieägare per 2017-12-31

Andel (%) av
A-aktier B-aktier Totalt antal aktier röster aktiekapital
Anna Benjamin med närstående 1 282 200 737 800 2 020 000 57,9 28,7
Pomona-gruppen AB 540 000 1 563 545 2 103 545 29,7 29,9
Svolder AB 500 000 500 000 2,1 7,1
Kennert Persson 401 203 401 203 1,7 5,7
ANO i Värnamo AB 240 000 240 000 1,0 3,4
Stig-Olof Simonsson 210 531 210 531 0,9 3,0
Petter Fägersten med närstående 150 200 150 200 0,6 2,1
Christer Persson med närstående 125 579 125 579 0,5 1,8
Sune Lantz med närstående 97 400 97 400 0,4 1,4
Avanza Pension 96 756 96 756 0,4 1,4
Summa tio största ägare 1 822 200 4 123 014 5 945 214 95,4 84,6
Övriga 1 083 760 1 083 760 4,6 15,4
Totalt antal utestående aktier 1 822 200 5 206 774 7 028 974 100,0 100,0

A-aktie medför tio röster och B-aktie en röst