Avseende de som erhållit aktier i AGES Industri AB i samband med utdelning år 2014 från XANO Industri AB,
har Skatteverket lämnat följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift.

Av anskaffningsutgiften för aktier i XANO Industri AB bör oavsett serie, 51 procent hänföras till dessa och 49 procent till erhållna aktier i AGES Industri AB.

Läs information på Skatteverkets hemsida

Läs/ladda ner SKV A 2014:21 som PDF

Ytterligare information finns i Skatteverkets meddelande SKV M 2014:15

Läs/ladda ner SKV M 2014:15 som PDF