AGES Industri AB (publ) räkenskapsår sträcker sig från 1 januari till 31 december. Bokslut och delårsrapporter upprättas enligt svensk lag och i enlighet med IFRS.

Pressmeddelande Publicerad
AGES Årsredovisning 2017 2018-04-04
AGES Årsredovisning 2016 2017-03-30
AGES Årsredovisning 2015 2016-03-31
AGES Årsredovisning 2014 2015-04-01

Läs årsredovisningen direkt