Kommande rapporttillfällen och tidpunkt för årsstämma

2018-11-07 Delårsrapport januari-september 2018
2019-02-06 Bokslutskommuniké januari-december 2018
2019-05-07 Delårsrapport januari-mars 2019
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-07-10 Delårsrapport januari-juni 2019
2019-11-05 Delårsrapport januari-september 2019
2020-02-05 Bokslutskommuniké januari-december 2019
2020-maj Årsstämma 2020