Bolagsbeskrivning inför notering

Den 8 maj 2014 beslutade XANOs årsstämman att genom vinstutdelning dela ut samtliga aktier i dotterbolaget AGES till aktieägarna i XANO. Beslutet innebar att AGES knoppades av och bildade en självständig koncern, vars moderbolag noterades på NASDAQ OMX First North den 16 maj 2014. Inför XANOs årsstämma skickades AGES bolagsbeskrivning ut till samtliga aktieägare.Ladda ner bolagsbeskrivningen som PDF (1,5MB) eller läs den online nedan.

Läs bolagsbeskrivningen direkt