I ett samhälle som rör sig mot en cirkulär ekonomi har AGES industriella verksamhet stor betydelse. Det aluminium som används i AGES gjuterianläggningar består till 100 procent av återvunnet material som förädlas till nya produkter. Med dagens produktionstakt använder AGES 6 700 ton återvunnen aluminiumråvara per år.

AGES hållbarhetsarbete styrs av det övergripande målet att ständigt förbättra verksamheten vad gäller miljö, arbetsvillkor och etik. Till grund för våra prioriterade fokusområden ligger en kontinuerlig dialog med kunder, medarbetare, myndigheter, lokala organisationer och andra intressenter. Vår ambition är att minska riskerna samtidigt som vi sänker kostnaderna och infriar förväntningarna hos våra intressenter.

AGES Hållbarhetsredovisning 2018  »
AGES Hållbarhetsredovisning 2017  »
AGES Hållbarhetsredovisning 2016  »