2014

Maj

AGES Noteras

I enlighet med beslut från årsstämman noteras AGES på Nasdaq Stockholm First North Premier den 16 maj.

Image

2014

April

Solna Pressgjuteri och ADC of Sweden förvärvas av XANO via AGES Industri

Solna Pressgjuteri och ADC of Sweden i Kulltorp är systemleverantörer av förädlat pressgjutgods i aluminium och zink. Bolagen levererar detaljer och system inom branscher som fordon, försvar och marin. Vid förvärvet sysselsatte verksamheterna sammanlagt 55 personer och omsatte ca 80 MSEK. Förvärvet tillförde AGES befintliga verksamheterna inom pressgjutning ytterligare kompetens och tillgång till nya marknads­segment.

Image

2014

Mars

Ny strategi för bolagsnamn lanseras

I syfte att förtydliga koncerntillhörigheten och addera ett verksamhetsbeskrivande tillägg implementeras en ny namnstrategi för bolagen inom gruppen. ÅGES Metallgjuteri blir AGES Casting Unnaryd. ITB Teknik blir AGES Machining Unnaryd. Värnamo Industri och Segerströms blir AGES Machining Värnamo respektive Falkenberg.

Image

2013

December

XANO föreslår avknoppning av affärsenheten Precision Components

Styrelsen i XANO beslutade om att lägga fram ett förslag om avknoppning och utdelning till aktieägarna av bolagen inom affärsenheten Precision Components för avgörande vid årsstämman i maj 2014. Moderbolaget i den avknoppade XANO-koncernen – AGES Industri AB (publ) – avser att ansöka om separat notering på First North.

Bakgrunden är att förutsättningarna för fortsatt tillväxt och lönsamhet bedöms vara bättre om verksamheten bedrivs som en separat, självständig enhet. Styrelsens bedömning är att avknoppningen också kommer att tillföra aktieägarna ett långsiktigt mervärde.

Image

2013

Januari

Bolagen samlas i affärsenheten Precision Components

Tillskotten av ÅGES Metallgjuteri och ITB Teknik gav anledning att omorganisera inom XANO-koncernen, med en ny affärsenhet som följd. Nyförvärven bildade tillsammans med Segerströms och Värnamo Industri affärsenheten Precision Components. Gemensamt för bolagen är att de arbetar med komponenttillverkning i större serier med hög andel försäljning till fordonsindustrin.

Målsättningen var att utveckla samordningsfördelarna inom affärsenheten som bedöms ha 
potential att bli en betydande aktör inom sitt marknadssegment.

Image

2012

December

ÅGES Metallgjuteri och ITB Teknik förvärvas av XANO

ÅGES Metallgjuteris verksamhet är huvudsakligen koncentrerad till pressgjutning av aluminiumdetaljer. ITB Teknik arbetar med förädling av aluminiumgjutgodset genom bearbetning och montering. Sammantaget omsatte företagen ca 400 MSEK och hade 250 anställda.

Genom förvärvet tillfördes XANO-koncernens befintliga verksamheter inom skärande 
bearbetning ytterligare kompetens och tillgång till nya marknadssegment.

Image

2011

September

Metall Göte förvärvas av XANO

Metall Götes verksamhet var vid förvärvstidpunkten inriktad på svarvning av industridetaljer. Företaget hade 21 anställda och en årsomsättning på 35 MSEK.

Grunden till förvärvet var framför allt de synergieffekter som kunde uppnås mellan 
Metall Göte, Värnamo Industri och Segerströms. Metall Götes verksamhet har integrerats 
med Värnamo Industri och Segerströms.

Image

2007

Januari

Värnamo Industri förvärvas av XANO

Värnamo Industri tillverkar komponenter genom skärande bearbetning. Företaget arbetar även som systemleverantör och tillhandahåller komponentinköp, montering och provning. 
Vid förvärvet hade Värnamo Industri 70 anställda och omsatte 140 MSEK.

Förvärvet av Värnamo Industri innebar att XANO-koncernen tillfördes ytterligare kompetens 
avseende skärande bearbetning och stärktes som systemleverantör.

Image

2005

Januari

Segerströms förvärvas av XANO

Segerströms tillverkar metalldetaljer genom kvalificerad skärande bearbetning i automat-
maskiner. Företaget hade vid tiden för förvärvet 16 anställda och omsatte 31 MSEK.

Förvärvet stärkte XANO-koncernen inom området skärande bearbetning.

Image