• English
  • Svenska

Om Ages

AGES verksamhet omfattar huvudsakligen pressgjutning i aluminium, skärande bearbetning av metall samt montage. Produktionen är koncentrerad till komponenttillverkning i större serier med hög andel försäljning till fordonsindustrin. AGES styrka ligger i bolagens lyhördhet för marknadens växande behov och den stabila ekonomiska ställning som har tillåtit kapitalintensiva investeringar, vilket möjliggjort tillväxt.

Koncernens vision är att vara en ledande aktör inom utvalda kundsegment genom en tydlig fokusering på kundnytta, utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraftiga lösningar.

Under de senaste åren har ett omfattande investeringsprogram genomförts, framför allt gällande automatiserad produktionsutrustning. Detta har resulterat i effektiva, flexibla och moderna tillverkningsenheter.

starbild_investerare

IR Contact

CEO
Anders Magnusson
+46 (0) 70 542 01 50
anders.magnusson@ages.se

Ordförande
Stefan Jonsson
+46 (0) 70 588 66 73
stefan.jonsson@garo.se

CFO
Johan Bladh
+46 (0)70 604 83 82
johan.bladh@ages.se

AGES Industri AB
Box 815
301 18 Halmstad