I AGES ingår, förutom moderbolaget, sex produktionsenheter i syd- och mellansverige. AGES Casting-bolagen i Kulltorp, Solna och Unnaryd är specialiserade på pressgjutning. AGES Machiningbolagen i Falkenberg, Unnaryd och Värnamo är ledande inom skärande bearbetning. Bearbetning och montering sker hos AGES Machining i Kulltorp, Solna, Värnamo och Unnaryd.