I AGES ingår, förutom moderbolaget, produktionsenheter i syd- och mellansverige samt i Kina.

 

Ages produktionsenheter

Hörle Automatic Ningbo