AGES miljöpåverkan.

AGES arbetar med ständig utveckling av metoder och arbetssätt för att möta gällande miljö- och arbetsmiljölagstiftning.
Målet med vårt miljöarbete är att minimera direkt påverkan på den yttre miljön genom minskad förbrukning av naturresurser, att minimera restprodukter från tillverkning och processer samt söka lägsta energiförbrukning.
Fastställda arbetsrutiner hos respektive AGES-bolag säkerställer att vi regelbundet kontrollerar, upptäcker, rapporterar och åtgärdar eventuella brister.

AGES som arbetsplats.

AGES arbetar aktivt för att upprätthålla god arbetsmiljö. Fastställda rutiner kring arbetsmiljön säkerställer att vi alltid som minst uppfyller de lagar, krav och förordningar som gäller.
Målsättningen är att ingen av våra medarbetare ska drabbas av skada eller psykisk ohälsa orsakad av arbetet samt att varje bolag upplevs som en attraktiv arbetsplats.