AGES utför montering där egenproducerade komponenter utgör huvuddelen av ingående material. Efter gjutning och efterbehandling alternativt skärande bearbetning görs montering och testning i enlighet med kundernas önskemål. Arbetet sker i moderna, ändamålsenliga lokaler där den senaste tekniken används för bästa resultat. Monteringen är i många fall automatiserad och robotiserad.