AGES bolagen i Unnaryd och Kulltorp är specialiserade inom pressgjutning av aluminium med tillhörande eftertempo såsom gradning, skäggning, trumling, blästring, röntgning, 3D-mätning och spektrometeranalys.

Aluminiumets användningsområden sträcker sig från små, enkla komponenter till stora, kraftigt belastade konstruktioner. Materialets primära fördelar är låg vikt, god formbarhet och korrosionsbeständighet samt hög återvinningsgrad. Aluminiumgjutningen sker i robotbestyckade maskiner. Pressgjutningstekniken möjliggör tillverkning av komplicerade detaljer med förhållandevis snabba genomloppstider. AGES bolagen i Unnaryd och Kulltorp arbetar även med kokillgjutning. Metoden används för komponenter med extra höga krav på trycktålighet och täthet.