Pressmeddelande Publicerad
Anders Magnusson utses till vd för AGES Industri AB 2018-12-12
AGES Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018 2018-11-07
Ny VD och koncernchef i AGES Industri AB 2018-09-11
AGES Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018 2018-07-12
Kommuniké från årsstämma i AGES Industri AB (publ) 2018-05-03
AGES Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018 2018-05-03
AGES publicerar årsredovisning för 2017 2018-04-04
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AGES INDUSTRI AB (PUBL) 2018-03-27
AGES Bokslutskommuniké 2017 2018-02-07
AGES Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017 2017-11-01
AGES Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017 2017-07-12
Förhandlingarna med WR Control Group har avbrutits 2017-05-31
Kommuniké från årsstämma i AGES Industri AB (publ) 2017-05-04
AGES Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017 2017-05-04
AGES Industri AB (publ) har idag förvärvat samtliga aktier i Hörle Automatic Gruppen AB 2017-05-03
AGES publicerar årsredovisning för 2016 2017-03-30
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AGES INDUSTRI AB (PUBL) 2017-03-30
AGES har ingått avsiktsförklaring i syfte att förvärva samtliga aktier i WR Control Group AB 2017-03-09
AGES Bokslutskommuniké 2016 2017-02-13
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016 2016-11-03
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016 2016-07-12
Arvskifte av Thord Johanssons dödsbo 2016-06-07
Kommuniké från årsstämma i AGES Industri AB (publ) 2016-05-03
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016 2016-05-03
AGES publicerar årsredovisning för 2015 2016-03-31
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AGES INDUSTRI AB (PUBL) 2016-03-29
AGES Bokslutskommuniké 2015 2016-02-05
Nytt datum för bokslutskommuniké 2015-12-22
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015 2015-10-22
AGES styrelseledamot Tord Johansson har avlidit 2015-10-12