AGES Industri AB publicerar i dag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2015 på bolagets hemsida www.ages.se .

Den tryckta årsredovisningen skickas ut via post till de aktieägare som har begärt det.
Tryckt version av årsredovisningen finns tillgänglig från mitten av april och kan beställas via e-post pressmeddelande@ages.se .

 

För ytterligare information, kontakta:

  • Magnus Björn, CEO

Tel: +46 (0)070 222 67 88

E-post: magnus.bjorn@ages.se

 

Informationen är sådan som AGES Industri AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2016 kl. 11:30.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se