AGES Industri AB publicerar i dag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2016 på bolagets hemsida www.ages.se .

Den tryckta årsredovisningen skickas ut via post till de aktieägare som begär det.
Tryckt version av årsredovisningen finns tillgänglig från mitten av april och kan beställas via e-postpressmeddelande@ages.se

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Björn, CEO

Tel:+46(0) 70 222 67 88

E-post: magnus.bjorn@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2017 kl. 14.30 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 800 MSEK och koncernen har i dag 450 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.