Delårsperioden

• Nettoomsättningen var 449  MSEK (380)

• Resultat före skatt uppgick till 52  MSEK (38)

• Resultat efter skatt uppgick till 41  MSEK (29)

• Resultat per aktie var  5,95 SEK (4,30)

Andra kvartalet

• Nettoomsättningen var 236  MSEK (201)

• Resultat före skatt uppgick till 29  MSEK (20)

• Resultat efter skatt uppgick till 23  MSEK (15)

• Resultat per aktie var  3,30 SEK (2,25)

 

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden

AGES rapporterar ännu ett bra kvartal. Efterfrågan under perioden var fortsatt god och koncernens produktionsanläggningar uppvisar en hög beläggningsgrad. Vårt långsiktiga arbete med kapacitetshöjande åtgärder har visat positiv effekt och kostnaderna för att klara leveransläget har normaliserats. Ytterligare effektiviseringsaktiviteter pågår med målsättning att kunna möta kundernas krav på kostnadsreduktion med fortsatt stabilt rörelseresultat.

Jämfört med motsvarande period 2014 var årets omsättning 18 % högre och resultatet före skatt 37 % bättre. Andra kvartalets omsättning har gynnats av att flera kunder som tidigare år har haft semesterstängt under juli har beställt volymer inför sommarens produktion.

För kommande period ser affärsläget fortsatt positivt ut med en stabil utveckling. Mot slutet av året märks en viss variation i kundernas bedömning av utveckling, volymer och efterfrågan.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Björn, CEO

Tel: +46 (0)070 222 67 88

E-post: magnus.bjorn@ages.se

Informationen är sådan som AGES Industri AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2015 kl.14:30.

AGES Industri AB (publ)
www.ages.se