AGES Industri AB tecknade den 9 mars 2017 en icke-bindande avsiktsförklaring i syfte att förvärva samtliga aktier i WR Controls Group AB. Förhandlingarna har avbrutits då styrelsen i AGES gör bedömningen att det i dagsläget inte finns förutsättningar för att kunna genomföra affären.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Björn, CEO

Tel: +46 (0) 70 222 67 88

E-post: magnus.bjorn@ages.se

 

 

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den   31 maj 2017 kl. 12.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

 

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 1000 MSEK och koncernen har i dag 580 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.