Styrelsen i AGES Industri AB har av praktiska skäl beslutat att flytta fram publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2015 tre dagar. Nytt datum är 5 februari 2016.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Björn, CEO

Tel: +46 (0)70 222 67 88

E-post: magnus.bjorn@ages.se

Denna information lämnades för offentliggörande den 22 december 2015 kl. 10.00

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 750 MSEK och koncernen har idag ca 450 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på First North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

För mer information se www.ages.se .