AGES två bolag i Unnaryd, AGES Casting Unnaryd AB och AGES Machining Unnaryd AB, har sedan ett antal år tillbaka en uttalad strategi att producera komponenter med högt tekniskt innehåll i stora volymer till främst fordonsindustrin.

För att skapa processer som möter fordonsindustrins och andra kunders högt ställda krav gällande kvalité, leveransprecision och effektivitet har bolagen under hösten påbörjat stora produktionsstrukturella förändringar. Det innebär flera automationsinvesteringar och en förändring gällande internt logistikflöde av producerade artiklar.

Detta tillsammans med anpassning av minskad försäljning gällande bilar med dieselmotorer, gör att operativ ledning idag fattat beslut om att varsla 50 personer om uppsägning inom Unnarydsenheterna.

Förhandlingar har inletts med fackliga representanter.

 

För ytterligare information, kontakta:
Anders Magnusson, VD AGES Industri AB
Tel: +46(0) 705 42 01 50

 

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019 kl. 08.45 CET. AGES Industri AB (publ) www.ages.se
AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 1000 MSEK och koncernen har i dag 640 medarbetare.
AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Firsth North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, info@eminova.se , +46 (0)8-68421100.