AGES Hörle utför robotsvetsning och manuell svetsning med mycket hög kompetens. Arbetet sker i moderna, ändamålsenliga lokaler med toppmodern utrustning inom både miljö och teknik. Inför varje nytt uppdrag görs alltid en teknisk genomgång av de nya artiklarna för att tillsammans med kund hitta bästa möjliga lösningar. Fixturer tillverkar vi i egen verkstad, vilket ger korta ledtider samt säkrar att produkterna uppfyller specifikationerna. Vi levererar idag ett flertal avancerade artiklar, bland annat säkerhetsklassade detaljer.