AGES Academy

AGES Academy har startats med syfte att ta tillvara och utveckla medarbetare inom alla delar och ska fungera som en plattform för fortbildning inom koncernen. En internutbildning där vi jobbar med kompetenshöjning, gemenskap, arbetsglädje och värderingar. För många är möjligheterna att ta egna initiativ och att utvecklas en viktig del för att trivas på jobbet. En företagskultur som skapar möjlighet till tillväxt.

AGES Academy skapar en attraktiv arbetsplats

På AGES Academy diskuterar vi och enas om våra grundvärderingar. Det gäller att ta tillvara mångfalden hos oss, enas om vad som är viktigast, kommunicera och ta eget ansvar, att ta till sig och förmedla information. Kort sagt, vi sätter AGES DNA i organisationen. Det vi gör tillsammans har en viktig uppgift – att skapa trygghet för våra kunder och oss själva.

AGES Ambassadör

AGES Ambassadörskap handlar om att leva, agera och förstå AGES värdegrund – i teorin såväl som i praktiken. Här är alla viktiga kuggar. Våra kärnvärden innebär att ha ett kundfokus, att hålla hög kvalitet, att vi passar överenskomna tider och att det vi gör skapar värde och är meningsfullt. Att utbilda sig till Ambassadör innebär att man tagit ett beslut att föregå med gott exempel.