Montering

Vi på AGES erbjuder montering och testning av komponenter och system i enlighet med våra kunders önskemål. Efter att komponenterna tillverkats – genom pressgjutning, svetsning eller skärande bearbetning – utförs montering och testning. Arbetet sker i moderna, rationella processer där den senaste tekniken används.

Montering

AGES montering sker av både enkla och avancerade system. Vid montering av kompletta system kommer huvuddelen av ingående komponenter från vår egen produktion. Som komplement krävs inköpta komponenter som genom AGES systematiska kvalitetssäkring uppfyller ställda krav.

Produktverifiering och kontroll

Vi kvalitetssäkrar och verifierar monterade system genom slutprovning och tester med hjälp av mätverktyg och mätmaskiner med den senaste teknologin. Med hjälp av dokumenterade kvalitetssystem säkerställs att leverans och processer utförs i enlighet med produktens specifikation. Allt för att säkerställa en hög produktkvalitet.

Leverans och logistik

För att motsvara dina krav på exakta leveranser använder vi lösningar inom EDI kommunikation, Kanban, Pipechain och andra Just-in-time-verktyg anpassade för marknadens krav.