Pressgjutningsverktyg

Inom Tooling tillverkar vi kvalitetsverktyg för pressgjutning av aluminium. Våra verktyg konstrueras för att motsvara kundens krav på förstklassiga produkter, korta ledtider och kostnadseffektivitet i hela processkedjan. Ju tidigare vi kommer in i processen desto mer kan vi skräddarsy verktygen för att optimera slutresultatet.

Tillverkning av pressgjutningsverktyg

Pressgjutning i aluminium sker i ca 670 graders hetta. Formen fylls ögonblickligen, på ca 80 ms, vilket ställer mycket höga krav på verktyget. Vi tillverkar delarna till gjutverktyget i egen produktion vilket gör att vi har kontroll över alla ingående detaljer och leveranstider, vilket ger en effektiv produktion hos kund.

Kvalitet kräver kunskap

Verktygen är oerhört viktiga för serieproduktion. Kunskap och erfarenhet vid utveckling av verktygen kvalitetssäkrar tillverkningen av delar. Med rätt dimensioner håller verktygen längre, vilket ger kostnads- och tidseffektivitet för våra kunder.

Utveckling och analys

Vi kommer in tidigt i processen och är med i utvecklingen av 3D-modeller för att kunna effektivisera tillverkningen hos slutkund. Vi utför simuleringar och hållfasthetsberäkningar, samt föreslår förbättringar och optimeringar, så att våra kunder erhåller största möjliga komponentkvalitet redan på konstruktionsstadiet.