2023-06-08

Kvalitetstekniker – AGES – Unnaryd

Vill du fortsätta vara med att utveckla vårt fokus på kvalitet och miljö?

Vi söker nu en kvalitetstekniker som tillsammans med övriga kollegor på kvalitetsavdelningen skall driva vårt arbete med att nå kvalitetsmålen genom att förebygga och eliminera kvaliteteproblem. Läs mer här: