AGES Industri AB

AGES verksamhet omfattar huvudsakligen pressgjutning i aluminium, skärande bearbetning av metall, tooling, svetsning och montage. Drivna produktionsprocesser, entreprenörsanda och teknisk spetskompetens skapar förutsättningar att leverera marknadens bästa lösningar med god tillverkningsekonomi. Våra enheter är moderna, flexibla och effektiva. Produktionen är koncentrerad till komponenttillverkning i medelstora till större serier, främst mot fordons- och verkstadsindustrin. Vi anser att teknisk kompetens och ett personligt engagemang är nyckeln till ett givande samarbete.

Makes things easier

Våra värderingar handlar om kundfokus och hög kapacitet. Vi gör det enkelt genom att du kan använda oss som en one-stop-shop, där allt finns samlat i en och samma koncern. Vi har fokus på kostnader, ledtider och vilket material som passar bäst. Du ska känna en trygghet i säkra leveranser och solid kvalitet.

Vår styrka ligger i kombinationen mellan bredd och specialisering

Vår höga kapacitet och breda verksamhet tillsammans med specialiserade processer tillåter oss att vara ytterst flexibla. Utöver verksamheten på hemmaplan har vi även en del globala kundåtaganden och vi ser norra Europa som en tillväxtmarknad med stor potential.

Hållbarhet är framtiden

I ett samhälle som rör sig mot en cirkulär ekonomi har vår industriella verksamhet stor betydelse. Det aluminium som används i våra gjuterianläggningar består till 100 procent av återvunnet material som förädlas till nya produkter. Med dagens produktionstakt använder AGES 6 700 ton återvunnen aluminiumråvara per år.

Koncernchefen har ordet

Vi har i nuläget en mycket stark och komplett produktionskapacitet och AGES-koncernen har konkurrenskraftiga produktionsenheter, bra kunder och engagerade medarbetare med stort kundfokus. Jag ser med stor tilltro på framtiden.
En framtid som stakas ut långsiktigt.

Anders Magnusson, Koncernchef