AGES Code of Conduct

Code of Conduct är etiska riktlinjer för hur vi uppträder inom AGES och är viktiga för att vi ska kunna fortsätta att vara framgångsrika. Hur vi agerar i vårt arbete är helt avgörande för att vi ska uppfattas som ekonomiskt, socialt och etiskt ansvarstagande. Vi har definierat fyra ansvarsområden; ansvar mot kunder och leverantörer, ansvar mot medarbetare, ansvar gentemot ägare och ansvar gentemot samhället.