Historik

Bolagen inom AGES ingick tidigare i den börsnoterade XANO-koncernen. Under våren 2014 beslutade XANOs årsstämma att bilda en självständig koncern under moderbolaget AGES Industri. Bakgrunden var att förutsättningarna för fortsatt tillväxt och lönsamhet bedömdes stärkas av att verksamheten drevs separat. En ny namnstrategi implementerades för bolagen under det gemensamma namnet AGES.

2019 – UB Verktyg AB förvärvas

Den 30 april förvärvade AGES Industri AB samtliga aktier i UB Verktyg AB, som är en väletablerad tillverkare av pressgjutningsverktyg. Genom förvärvet utvecklar vi vår strategi att bredda AGES kunderbjudande ytterligare genom effektiviserad utveckling, korta projekttider och delaktighet vid framtagande av nya produkter.

2017 - AGES Hörle förvärvas

Ett strategiskt förvärv för att bredda koncernens kunderbjudande, skapa ingångar till nya marknader och komplettera befintlig verksamhet. Enheten i Ningbo i Kina erbjuder än mer konkurrenskraftiga lösningar och stärker AGES position.

2014 - AGES noteras och får ett koncerngemensamt namn

I enlighet med beslut från årsstämman noteras AGES på Nasdaq Stockholm First North Premier den 16 maj 2014. I samband med detta lanseras bolagsnamnet AGES för att förtydliga koncerntillhörigheten för bolagen inom gruppen. Solna Pressgjuteri och ADC of Sweden förvärvas och blir AGES Casting Solna respektive AGES Casting Kulltorp.

2005 till 2013 - Växande genom ett flertal förvärv

Tillskotten av ÅGES Metallgjuteri och ITB Teknik 2012 gav anledning att omorganisera inom XANO-koncernen, med en ny affärsenhet som följd; Precision Components. Mellan åren 2005 och 2011 förvärvas Segerströms, Värnamo Industri samt Metall Göte av XANO.