2023-04-20

Uppdaterat förslag valberedning

I AGES kallelse till årsstämma 2023 punkt 15, publicerad i PoIT den 3 april 2023, framgår det att aktieägare som tillsammans representerar mer än 90 % av röstetalet föreslagit Svolder AB genom representant Tomas Risbecker som ordförande i AGES valberedning. Med anledning av att Svolder AB avyttrat hela sitt innehav i AGES Industri har aktieägare som tillsammans representerar mer än 90% av röstetalet meddelat valberedningen ett uppdaterat förslag. Uppdaterat förslag föreslår Anna Benjamin som ordförande, Jonas Abrahamsson och Per Rodert som ledamöter.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB
Tel: +46 (0) 705 42 01 50
E-post: anders.magnusson@ages.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2023 kl. 14.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning, tooling och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 1300 MSEK och koncernen har i dag ca 500 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommisson AB, adviser@eminova.se, +46 (0) 8 684 211 10.