Våra produktionsenheter

I AGES ingår, förutom moderbolaget, konkurrenskraftiga produktionsenheter i Syd- och Mellansverige samt i Kina. Vi är en modern verkstadskoncern med inriktning på hållbarhet och merparten av våra produktionsanläggningar är certifierade enligt det internationella miljöledningssystemet ISO 14001.