AGES Unnaryd

AGES Unnaryd är specialiserade inom robotiserad pressgjutning av aluminium med vakuumteknik, samt bearbetning. Vi fokuserar på komplicerade detaljer och större volymer.

Pressgjutning i robotbestyckade maskiner

Vår storlek och automationsgrad gör att vår kapacitet är hög, vilket gör att vi har kraft att leverera till huvudsakligen stora svenska företag med internationell verksamhet.

Rådgivning om produktionsoptimering

Som partner vill vi arbeta nära dig, många av våra kunder vi har, har vi haft väldigt länge. Vi erbjuder dig allt från rådgivning om produktionsoptimering på idéstadiet till produktion och försäljning av bearbetad, ytbehandlad och monterad produkt.

Problemlösning gällande stora och komplicerade detaljer

Gjutningen sker med vakuumteknik och möjliggör tillverkning av riktigt komplicerade detaljer med förhållandevis snabba genomloppstider. Vi pressgjuter även riktigt stora produkter, bland annat till våra automotive-kunder.

Förädling av aluminiumgjutgods

Vi bearbetar och monterar aluminiumgjutgods direkt hos oss. Processer såsom lackering, anodisering och annat sker hos utvalda underleverantörer.