AGES Värnamo

Skärande bearbetning med stark kapacitet. AGES Värnamo är en strategisk samarbetspartner med konkurrenskraftiga lösningar tack vare effektiva processer, träffsäker logistik och en störningsfri produktion.

Avancerad skärande bearbetning

Vår maskinpark är komplett med längd-, stång- och kutssvarvning. Det gör oss kompletta inom området och gör att vi kan erbjuda våra kunder en helhetslösning.

Långsiktighet är nyckeln

Vi arbetar långsiktigt med utveckling av processer, organisation och kundrelationer. Våra ambitioner är att alltid vara en ”prefered supplier” hos våra kunder.

Slipning & hårdsvarvning

Genom våra slipprocesser in-house kan vi möta de kunder som har krav på extremt små toleranser och hög ytfinhet.

Montering med kvalitetskontroll

Slutmontering av egenproducerat material görs in-house för att säkerställa bästa kvalitet.

Hög automatiseringsgrad

Långsiktighet kräver hög automatiseringsgrad och kontinuerliga investeringar. Det ger förutsättningar för kostnadseffektivitet, kvalitet och leveranssäkerhet.