2020-11-03

AGES Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020.

 Delårsperioden

 • Nettoomsättningen var 577 MSEK (764)
 • Rörelseresultat 10 MSEK (30)
 • Resultat före skatt uppgick till 4 MSEK (25)
 • Resultat efter skatt uppgick till 4 MSEK (20)
 • Resultat per aktie var 0,45 SEK (2,85)

   

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen var 172 MSEK (199)
 • Rörelseresultat 3 MSEK (9)
 • Resultat före skatt uppgick till 1 MSEK (7)
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 MSEK (6)
 • Resultat per aktie var 0,10 SEK (0,80)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

Återhämtningen avseende volymer har succesivt förbättrats under kvartalet.  Under september avslutades samtliga permitteringar och fabrikerna har återgått till mer normalt kapacitetsutnyttjande.

Åtgärderna för kostnadssänkningar samt statliga stöd-insatser har medfört att sommarmånader och semestrar har hanterats utan störningar och med bibehållna goda resultat gällande leverans och kvalitet.

Aktiviteter inom marknad och produktion har följt plan. Som en del i att utveckla och skapa en effektivare produktion tog vi under perioden beslut att inom pressgjutningsområdet slå samman fabrikerna i Unnaryd till en. Vi har traditionellt haft aluminiumgjutning i en fabrik och maskinbearbetningen i en annan. Det arbete vi startade för ett år sedan med förflyttning av högvolymsproduktion har fallit väl ut varför vi tog det naturliga steget att flytta samtlig produktion. Vi beräknar projekttiden till ca ett år.

Vi har under perioden även konsoliderat administrativa arbetsuppgifter såsom HR och ekonomi och hanterar dem nu centralt i ett eget bolag som en del i effektivisering och stärkt konkurrenskraft.Kvartalets försäljning landade på 172 MSEK vilket är ca 20 % lägre än prognostiserat vid årsskiftet. Med hjälp av vidtagna åtgärder landar kvartalets rörelsemarginal på ca 2%.

AGES fokuserade hållbarhetsarbete fortlöper enligt lagd plan och vi kommer att arbeta vidare med specifika fokusområden under resten av året. Utvalda fokusområden baseras på de djupintervjuer vi genomförde under Q2. Vi har sedan tidigare övergått till fossilfri el från vindkraft och vi kommer att fördjupa oss vidare gällande klimatavtrycket kopplat till CO2-utsläpp.

Genom olika åtgärder baserade på rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten har vi fortsatt klarat oss från spridning av Covid-19 inom koncernen.

 

Framtida utveckling

Vi kan konstatera att marknaden har stärkts under slutet av kvartalet och vi ser en återgång gällande volymer och en stärkt orderbok för hösten.

Vi är dock fortsatt försiktiga med prognoser och följer våra kunders information samt den globala utvecklingen. AGES långsiktiga plan med förflyttning från produktionsfokus till att vara mer kompetens- och marknadsorienterade kvarstår. Inom fordonsindustrin fortsätter den snabba omställningen mot elektrifiering, vilket ligger i linje med våra strategier att utveckla nya tekniska lösningar samt andra kundsegment. 

Återigen vill jag tacka AGES fantastiska team. Med engagemang, kundfokus och laganda har vi tagit oss igenom detta utmanande år så här långt och jag ser positivt på framtiden.

 

Halmstad november 2020

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel: +46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2020 kl. 13.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier.

AGES nettoomsättning uppgår till ca 1000 MSEK och koncernen har i dag ca 500 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommisson AB, adviser@eminova.se, +46 (0) 8 684 211 10.

We use cookies to give you a better user experience. Read more

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng