AGES Casting Unnaryd (tidigare ÅGES Metallgjuteri) är specialiserade inom pressgjutning av aluminium. Gjutningen sker med vakuumteknik i robotbestyckade maskiner. Tekniken möjliggör tillverkning av komplicerade detaljer med förhållandevis snabba genomloppstider. Företaget erbjuder allt från rådgivning om produktionsoptimering på idéstadiet till produktion och försäljning av bearbetad, ytbehandlad och monterad produkt.

Företagets kunder är huvudsakligen stora svenska företag med internationell verksamhet inom främst fordonsindustrin.

Certifikat »

Kontakta oss »