ISO-certifierade system – en trygghet för våra kunder

AGES kunder återfinns till stor del inom branscher med höga krav på leveransprecision, kvalitet och miljö, varför samtliga AGES-bolag är certifierade enligt ISO 9001 och merparten av bolagen är certifierade enligt ISO 14001 samt den mer fordonsspecifika standarden ISO/IATF 16949. Här följer en lista på aktuella certifikat för respektive bolag.

AGES Casting Unnaryd

AGES Hörle

AGES Kulltorp

AGES Värnamo

Kvalitet

Certificate or policy download ISO 9001

Kvalitet/automative

Certificate or policy download IATF 16949

Förpackningsåtervinning

Certificate or policy download FTI

AGES Falkenberg

Kvalitet

Certificate or policy download ISO 9001

Kvalitet/automotive

Certificate or policy download IATF 16949

Förpackningsåtervinning

Certificate or policy download REPA

AGES Ningbo

Kvalitet/automotive

Certificate or policy download IATF 16949

UB Verktyg

Kvalitet/miljö

Certificate or policy download ISO 9001, ISO 14001