AGES Kulltorp

AGES Kulltorp är en komplett systemleverantör av förädlat pressgjutgods. En strategisk samarbetspartner inom ett flertal olika branscher när det gäller pressgjutning och efterbearbetning av aluminium.

Högt automatiserad pressgjutning

Våra i princip helt automatiserade pressgjutningsmaskiner arbetar inom spannet 300–750 ton. Även vår smälthantering är helt automatiserad. Man kan säga att vi har ett inbyggt kanalsystem med flytande aluminium som fyller på våra pressgjutningsmaskiner.

Hög förädlingsgrad till våra kunder

Våra kunder låter ofta oss sköta om förädlingen. Vi gjuter, utför skärande bearbetning och slutmonterar direkt på plats. Lackering sker i det omedelbara närområdet. Vår styrka ligger i att vi tar totalansvar för hela produktionskedjan.

Bredare kundbas

Vi arbetar med ett flertal olika branscher, såsom Automotive, Industri, Bygg och Hjälpmedel. Vår ambition är att ha en bred kundbas. Maskinparken har en hög automationsnivå.

Kundcase: Höjd kvalitet med aluminium

Ett exempel på ett uppdrag är tillverkning av stuprör, där vi blev en del i produktutvecklingen och höjde kvaliteten tack vare användning av aluminium, istället för plast som inte tålde UV-ljus.