Finansiella rapporter

Av miljöhänsyn skickar vi inte längre automatiskt ut årsredovisningen och delårsrapporter i tryckt form till våra aktieägare. Du som aktieägare får en summering av årsredovisningen med posten tillsammans med kallelsen till årsstämman. Önskar du beställa den kompletta årsredovisningen i tryckt form är du välkommen att meddela oss vilken postadress du vill ha den skickad till via pressmeddelande@ages.se eller i ett brev till adress som framgår nederst på sidan. Märk brevet ”Årsredovisning”.

AGES Årsredovisning