AGES-aktien

AGES B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier sedan den 16 maj 2014.

Aktiekapitalet i AGES uppgår till 35,1 MSEK fördelat på 7 028 974 aktier, varav 1 822 200 A-aktier och 5 206 774 B-aktier med kvotvärde 5 SEK per aktie. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie till en röst, alla med lika rätt till utdelning. Få direktinformation om AGES-aktien på NASDAQS OMX Nordic Hemsida

Aktiekurs

AGES aktieägare

AGES tio största aktieägare per 31 december 2018.

A-aktier

B-aktier

Antal aktier

Röster %

Aktiekapital %

Anna Benjamin m närstående1 282 200737 8002 020 00057,9%28,7%
Pomona-gruppen AB540 0001 563 5452 103 54529,7%29,9%
Svolder AB-500 000500 0002,1%7,1%
Kennert Persson-401 203401 2031,7%5,7%
ANO i Värnamo AB-240 000240 0001,0%3,4%
Stig-Olof Simonsson m närstående-225 731225 7311,0%3,2%
Petter Fägersten m närstående-150 200150 2000,6%2,1%
Christer Persson m närstående-127 030127 0300,5%1,8%
Avanza Pension-104 845104 8450,4%1,5%
Sune Lantz-84 05684 0560,4%1,2%

Summa tio största ägare

1 822 200

4 134 410

5 956 610

95,4%

84,7%

Övriga-1 072 3641 072 3644,6%15,3%

Totalt antal utestående aktier

1 822 200

5 206 774

7 028 974

100%

100%

Certified advisor

Eminova Fondkommssion AB

Biblioteksgatan 3, 3th floor, SE-111 46 Stockholm

Tel: 08-684 211 00
www.eminova.se

Utdelningspolicy

Det är styrelsens målsättning att utdelningen över en längre period ska följa resultatutvecklingen och motsvara minst 30 procent av resultat efter skatt. Den årliga utdelningsandelen ska dock ses i relation till investeringsbehov.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close