AGES-aktien

AGES B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier sedan den 16 maj 2014.

Aktiekapitalet i AGES uppgår till 35,1 MSEK fördelat på 7 028 974 aktier, varav 1 822 200 A-aktier och 5 206 774 B-aktier med kvotvärde 5 SEK per aktie. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie till en röst, alla med lika rätt till utdelning. Få direktinformation om AGES-aktien på NASDAQS OMX Nordic Hemsida

Aktiekurs

AGES aktieägare

AGES tio största aktieägare per 31 december 2019.

A-aktier

B-aktier

Antal aktier

Röster %

Aktiekapital %

Anna Benjamin m närstående1 282 200737 8002 020 00057,9%28,7%
Pomona-gruppen AB540 0001 563 5452 103 54529,7%29,9%
Svolder AB-585 700585 7002,5%8,3%
Kennert Persson-401 203401 2031,7%5,7%
ANO i Värnamo AB-240 000240 0001,0%3,4%
Stig-Olof Simonsson m närstående-226 425226 4251,0%3,2%
Petter Fägersten m närstående-150 200150 2000,6%2,1%
Christer Persson m närstående-128 363128 3630,5%1,8%
Avanza Pension-112 460112 4600,5%1,6%
Spiltan Aktiefond Småland-72 07172 0710,3%1,0%

Summa tio största ägare

1 822 200

4 217 767

6 039 967

95,8%

85,9%

Övriga-989 007989 0074,2%14,1%

Totalt antal utestående aktier

1 822 200

5 206 774

7 028 974

100%

100%

Certified advisor

Eminova Fondkommssion AB

Biblioteksgatan 3, 3th floor, SE-111 46 Stockholm

Tel: 08-684 211 00
www.eminova.se

Utdelningspolicy

Det är styrelsens målsättning att utdelningen över en längre period ska följa resultatutvecklingen och motsvara minst 30 procent av resultat efter skatt. Den årliga utdelningsandelen ska dock ses i relation till investeringsbehov.