Whistleblowing

Utgångspunkten är att du som anmälare i första hand ska rapportera allvarliga oegentligheter till närmaste chef. Alla chefer på AGES är skyldiga att hantera och åtgärda misstankar om missförhållanden. Om du av något skäl inte anser att det är lämpligt att rapportera ärendet till närmaste chef, går det även bra att vända sig till annan person i chefsställning inom AGES alternativ till någon inom HR-avdelningen.

Om du har information om allvarliga oegentligheter och du har goda skäl att anta att dina farhågor inte kommer att behandlas på rätt sätt, har du möjlighet att rapportera till vår samarbetspart Moll Wendén Advokatbyrå AB.