Skärande bearbetning

Skärande bearbetning i material som rostfritt stål, mässing och aluminium. Verksamheten präglas av flexibilitet och hög teknisk kompetens med tillgång till avancerad produktionsutrustning som säkerställer precision, kvalitet och effektivitet. Genom gediget verktygs- och materialkunnande erbjuder vi våra kunder en hög servicenivå och kundspecifika lösningar.

Produktion

AGES produktion är optimerad för tillverkning av kvalificerade komponenter i större serier. För att klara en hög flexibilitet och processduglighet förfogar vi över ett stort antal högmoderna bearbetningsmaskiner.

Projekt & konstruktion

Vi har lång erfarenhet av produktutveckling tillsammans med våra kunder. Det gäller att se till varje komponents del i helheten och optimera konstruktionen för att göra produktionen rationell och förenkla varje monteringsmoment.

Produktverifiering och utfallsprover

Alla våra kunder har högt ställda krav. Vi kvalitetssäkrar och verifierar nya produkter i enlighet med dem. Genom detta säkerställs en hög produktkvalitet vid senare serieproduktion.

Automation för stabila processer

För att hålla oss ledande inom branschen arbetar vi målinriktat och investerar kontinuerligt inom automatisering. Genom hög automation säkerställs stabila processer och en kostnadseffektiv tillverkning.

Efterbehandling

Många av AGES bearbetade produkter efterbehandlas i form av härdningsoperationer, slipning och lackering. Detta är ofta den sista operationen före leverans och kräver säkerställda processer hos kvalificerade samarbetspartners.

Leverans och logistik

För att motsvara dina krav på exakta leveranser använder AGES de senaste lösningarna inom EDI-kommunikation, Kanban, Pipechain och andra Just-in-time-verktyg anpassade för dina system. Rätt produkt vid rätt tidpunkt.