Pressgjutning av aluminium

Vi är specialiserade inom pressgjutning av aluminium. Med över 40 års erfarenhet och en högt automatiserad maskinpark har vi kapacitet att leverera stora serier i en helt kvalitetssäkrad produktionsprocess. Aluminiumgjutningen sker i rationella processer med robotanvändning. Pressgjutna kvalitetskomponenter är kärnan i AGES kunderbjudande till fordonsindustrin.

Produktion

Vår produktion är specialanpassad och optimerad för tillverkning av kvalificerade komponenter med högt ställda krav i större serier.

Projekt och konstruktion

Med över 40 års erfarenhet och en högteknologisk maskinpark erbjuder vi dig en kvalitetssäkrad konstruktionsprocess. Vi vill gärna involveras tidigt i konstruktionsfasen i nya projekt.

Framtagning av gjutverktyg

Vi tar ansvarar för konstruktion och framtagning av formverktyg som motsvarar dina krav på förstklassiga produkter. Vi har också ett nära samarbete med ett flertal ledande verktygstillverkare i branschen.

Automation för stabila processer

För att hålla oss ledande inom branschen arbetar vi målinriktat och investerar kontinuerligt inom automatisering. Genom hög automation säkerställs stabila processer och en kostnadseffektiv tillverkning.

Produktverifiering och utfallsprover

Vi kvalitetssäkrar och verifierar nya produkter i enlighet med dina krav. Genom detta säkerställs en hög produktkvalitet vid serieproduktion.

Efterbearbetning

AGES pressgjutna produkter färdigställs genom efterbearbetning såsom gradning, blästring, trumling och rensning innan de är klara för leverans eller vidare förädling.