Styrelse

Uppgifter om innehav avser status per den 31 december 2018 och inkluderar i förekommande fall närståendes innehav samt innehav där respektive ledamot kan utöva ett bestämmande inflytande.

Stefan Jonsson

Ordförande

Född 1953

Invald 2018

Utbildning Ingenjörsutbildning 4 år 1973, företagsledning vid IFL Sigtuna 1991

Arbetslivserfarenhet VD och Koncernchef GARO AB, Divisionschef SAPA AB, Vice VD Pallco AB

Övriga uppdrag Styrelseordförande i GARO AB (publ), Axjo Plastic AB, Flåren AB, Hörle Wire Group AB, Stefan Jonsson Invest AB och S Jonsson Consulting AB. Styrelseledamot i Fiber Fenix Ek Förening

Aktieinnehav i AGES 0

Oberoende/beroende Stefan Jonsson är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Fredrik Rapp

Ledamot

Född 1972

Invald 2013

Utbildning Civilekonom

Arbetslivserfarenhet VD Pomona-gruppen, Investment manager Pomona-gruppen, VD Talk Telecom

Övriga uppdrag Styrelseordförande i bl a XANO Industri AB (publ), Argynnis Group AB, Estinvest AB, Serica Consulting AB, Svenska Handbollsförbundet.  Styrelseledamot i bl a, ITAB Shop Concept AB (publ), Corem Property Group AB (publ), Pomona-gruppen AB, PrimeKey Solutions AB och Segulah AB

Aktieinnehav i AGES 540 000 A-aktier och 1 567 045 B-aktier

Oberoende/beroende Fredrik Rapp är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Fredrik Rapp anses beroende i förhållande till större aktieägare i egenskap av ägare.

Petter Fägersten

Ledamot

Född 1982

Invald 2016

Utbildning Ekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Arbetslivserfarenhet VD och Marknadschef ITAB Shop Concept Jönköping AB, Marknadschef ITAB Shop Concept Jönköping AB

Övriga uppdrag Styrelseledamot i XANO Industri AB (publ) och ITAB Shop Concept AB (publ), INEV AB, Ravingatan AB, Skanditape AB och Övre Kullen AB mfl.

Aktieinnehav i AGES 150 200 B-aktier

Oberoende/beroende Petter Fägersten är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Petter Fägersten anses beroende i förhållande till större aktieägare i egenskap av ägare.

Anna Benjamin

Ledamot

Född 1976

Invald 2015

Utbildning Magisterexamen i ekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Arbetslivserfarenhet Affärsutveckling ICA Sverige AB, Manager PricewaterhouseCoopers, Controller Nobina

Övriga uppdrag Styrelseledamot i XANO Industri AB (publ), ITAB Shop Concept AB (publ), Pegital Investment AB, INEV AB och Woilà AB.

Aktieinnehav i AGES 1 282 200 A-aktier och 737 800 B-aktier

Oberoende/beroende Anna Benjamin är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Anna Benjamin anses beroende i förhållande till större aktieägare i egenskap av ägare.

Tommy Gunnarsson

Ledamot

Född 1954

Invald 2013

Utbildning Maskiningenjör

Arbetslivserfarenhet VD ÅGES Metallgjuteri

Övriga uppdrag Styrelseledamot i diverse helägda dotterbolag till AGES och INEV AB

Aktieinnehav i AGES 0

Oberoende/beroende Tommy Gunnarsson är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Håkan Lindor

Ledamot

Född 1963

Invald 2018

Utbildning Ingenjör

Arbetslivserfarenhet Flertalet befattningar inom SAPA Profiler AB (numera Hydro Extrusion Sweden AB)

Övriga uppdrag 

Aktieinnehav i AGES 0

Oberoende/beroende Håkan Lindor är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close