Styrelse

Uppgifter om innehav och inkluderar i förekommande fall närståendes innehav samt innehav där respektive ledamot kan utöva ett bestämmande inflytande.

Anders Berggren

Ordförande

Född 1971

Invald 2020

Utbildning Civilingenjör i Industriell ekonomi, Linköpings Universitet 1995, Harvard Business School Executive Program 2007.

Arbetslivserfarenhet Executive Advisor Partner i Wind Point Partners USA, Affärsområdeschef Marmon Holdings Inc. USA, ett flertal chefsuppdrag inom Husqvarna AB.

Övriga uppdrag Styrelseledamot Dacke Industri AB, Rosti Group AB och Axjo Plastic AB samt senior rådgivare Wind Point Partners.

Aktieinnehav i AGES 100 000 B-aktier (med närstående)

Oberoende/beroende Anders Berggren är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Fredrik Rapp

Ledamot

Född 1972

Invald 2013

Utbildning Civilekonom

Arbetslivserfarenhet VD Pomona-gruppen, Investment manager Pomona-gruppen, VD Talk Telecom

Övriga uppdrag Styrelseordförande i bl.a. XANO Industri AB (publ), Argynnis Group AB, Estinvest AB, Serica Consulting AB, Svenska Handbollsförbundet. Styrelseledamot i bl a, ITAB Shop Concept AB (publ), Corem Property Group AB (publ), Pomona-gruppen AB, Sveriges Olympiska Kommitté och Segulah AB.

Aktieinnehav i AGES 540 000 A-aktier och 1 523 545 B-aktier

Oberoende/beroende Fredrik Rapp är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Fredrik Rapp anses beroende i förhållande till större aktieägare i egenskap av ägare.

Anna Benjamin

Ledamot

Född 1976

Invald 2015

Utbildning Magisterexamen i ekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Arbetslivserfarenhet Affärsutveckling ICA Sverige AB, Manager PricewaterhouseCoopers, Controller Nobina

Övriga uppdrag Styrelseledamot i XANO Industri AB (publ), ITAB Shop Concept AB (publ), Hand in Hand Sweden, INEV AB mfl.

Aktieinnehav i AGES 1 282 200 A-aktier och 700 200 B-aktier

Oberoende/beroende Anna Benjamin är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Anna Benjamin anses beroende i förhållande till större aktieägare i egenskap av ägare.

Petra Öberg Gustafsson

Ledamot

Född 1970

Invald 2021

Utbildning Internationell marknadsföring

Arbetslivserfarenhet Flertalet chefsbefattningar på SKF inom försäljning och Product Management, VD TengTools AB samt VD Fristads AB.

Övriga uppdrag

Aktieinnehav i AGES 0

Oberoende/beroende Petra Öberg Gustafsson är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Lars Jonsson

Ledamot

Född 1965

Invald 2023

Utbildning Juridik och personalvetenskap. Högskolan väst och olika internationella ledarskapsprogram.

Arbetslivserfarenhet Chief Operating Officer ViaCon Group AB (publ.), Senior Vice President Inwido AB (Publ), Executive VP/COO Specma Group, CEO Crane AB

Övriga uppdrag

Aktieinnehav i AGES 0

Oberoende/beroende Lars Jonsson är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Lennart Persson

Ledamot

Född 1968

Invald 2023

Utbildning Ingenjörsexamen.

Arbetslivserfarenhet VD- och koncernchef XANO Industri AB, CIO Eldon Vasa, affärsutveckling ITAB, VD ITAB Kaluste och ITAB Plast.

Övriga uppdrag Styrelseordförande i Pelly Group AB

Aktieinnehav i AGES 2 000 B-aktier

Oberoende/beroende Lennart Persson är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare.