Styrelse

Uppgifter om innehav avser status per den 31 december 2018 och inkluderar i förekommande fall närståendes innehav samt innehav där respektive ledamot kan utöva ett bestämmande inflytande.

Stefan Jonsson 

Ordförande

Född 1953

Invald 2018

Utbildning Ingenjörsutbildning 4 år 1973, företagsledning vid IFL Sigtuna 1991

Arbetslivserfarenhet VD och Koncernchef GARO AB, Divisionschef SAPA AB, Vice VD Pallco AB

Övriga uppdrag Styrelseordförande i GARO AB (publ), Axjo Plastic AB, Windak AB, Flåren AB, Stefan Jonsson Invest AB och S Jonsson Consulting AB. Styrelseledamot i Hörle Wire Group AB, Windak Holding AB och Fiber Fenix Ek Förening

Aktieinnehav i AGES 0

Oberoende/beroende Stefan Jonsson är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Fredrik Rapp

Ledamot

Född 1972

Invald 2013

Utbildning Civilekonom

Arbetslivserfarenhet VD Pomona-gruppen, Investment manager Pomona-gruppen, VD Talk Telecom

Övriga uppdrag Styrelseordförande i bl a XANO Industri AB (publ), Argynnis Group AB, Estinvest AB, Serica Consulting AB, Svenska Handbollsförbundet.  Styrelseledamot i bl a, ITAB Shop Concept AB (publ), Corem Property Group AB (publ), Pomona-gruppen AB, PrimeKey Solutions AB och Segulah AB

Aktieinnehav i AGES 540 000 A-aktier och 1 567 045 B-aktier

Oberoende/beroende Fredrik Rapp är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Fredrik Rapp anses beroende i förhållande till större aktieägare i egenskap av ägare.

Petter Fägersten

Ledamot

Född 1982

Invald 2016

Utbildning Ekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Arbetslivserfarenhet VD och Marknadschef ITAB Shop Concept Jönköping AB, Marknadschef ITAB Shop Concept Jönköping AB

Övriga uppdrag Styrelseledamot i XANO Industri AB (publ) och ITAB Shop Concept AB (publ), INEV AB, Ravingatan AB, Skanditape AB och Övre Kullen AB mfl.

Aktieinnehav i AGES 150 200 B-aktier

Oberoende/beroende Petter Fägersten är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Petter Fägersten anses beroende i förhållande till större aktieägare i egenskap av ägare.

Anna Benjamin

Ledamot

Född 1976

Invald 2015

Utbildning Magisterexamen i ekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Arbetslivserfarenhet Affärsutveckling ICA Sverige AB, Manager PricewaterhouseCoopers, Controller Nobina

Övriga uppdrag Styrelseledamot i XANO Industri AB (publ), ITAB Shop Concept AB (publ), Pegital Investment AB och INEV AB

Aktieinnehav i AGES 1 282 200 A-aktier och 737 800 B-aktier

Oberoende/beroende Anna Benjamin är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Anna Benjamin anses beroende i förhållande till större aktieägare i egenskap av ägare.

Tommy Gunnarsson

Ledamot

Född 1954

Invald 2013

Utbildning Maskiningenjör

Arbetslivserfarenhet VD ÅGES Metallgjuteri

Övriga uppdrag Styrelseledamot i diverse helägda dotterbolag till AGES och INEV AB

Aktieinnehav i AGES 0

Oberoende/beroende Tommy Gunnarsson är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Håkan Lindor

Ledamot

Född 1963

Invald 2018

Utbildning Ingenjör

Arbetslivserfarenhet Flertalet befattningar inom SAPA Profiler AB (numera Hydro Extrusion Sweden AB)

Övriga uppdrag 

Aktieinnehav i AGES 0

Oberoende/beroende Håkan Lindor är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare.