Styrelse

Uppgifter om innehav och inkluderar i förekommande fall närståendes innehav samt innehav där respektive ledamot kan utöva ett bestämmande inflytande.

Stefan Jonsson

Ordförande

Född 1953

Invald 2018

Utbildning Ingenjörsutbildning 4 år 1973, företagsledning vid IFL Sigtuna 1991

Arbetslivserfarenhet VD och Koncernchef GARO AB, Divisionschef SAPA AB, Vice VD Pallco AB

Övriga uppdrag Styrelseordförande i Axjo Plastic AB, Flåren AB, Hörle Wire Group AB, Stefan Jonsson Invest AB och S Jonsson Consulting AB. Styrelseledamot i Axjo America Inc samt Fiber Fenix Ek Förening

Aktieinnehav i AGES 0

Oberoende/beroende Stefan Jonsson är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Fredrik Rapp

Ledamot

Född 1972

Invald 2013

Utbildning Civilekonom

Arbetslivserfarenhet VD Pomona-gruppen, Investment manager Pomona-gruppen, VD Talk Telecom

Övriga uppdrag Styrelseordförande i    bl a XANO Industri AB (publ), Argynnis Group AB, Estinvest AB, Serica Consulting AB, Svenska Handbollsförbundet.  Styrelseledamot i bl a, ITAB Shop Concept AB (publ), Corem Property Group AB (publ), Pomona-gruppen AB, PrimeKey Solutions AB och Segulah AB

Aktieinnehav i AGES 540 000 A-aktier och 1 527 045 B-aktier

Oberoende/beroende Fredrik Rapp är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Fredrik Rapp anses beroende i förhållande till större aktieägare i egenskap av ägare.

Anna Benjamin

Ledamot

Född 1976

Invald 2015

Utbildning Magisterexamen i ekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Arbetslivserfarenhet Affärs-utveckling ICA Sverige AB, Manager PricewaterhouseCoopers, Controller Nobina

Övriga uppdrag Styrelseledamot i XANO Industri AB (publ), ITAB Shop Concept AB (publ), Pegital Investment AB, INEV AB mfl.

Aktieinnehav i AGES 1 282 200 A-aktier och 697 800 B-aktier

Oberoende/beroende Anna Benjamin är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Anna Benjamin anses beroende i förhållande till större aktieägare i egenskap av ägare.

Anders Berggren

Ledamot

Född 1971

Invald 2020

Utbildning Civilingenjör i Industriell ekonomi, Linköpings Universitet 1995, Harvard Business School Executive Program 2007.

Arbetslivserfarenhet Executive Advisor Partner i Wind Point Partners USA, Affärsområdeschef Marmon Holdings Inc. USA, ett flertal chefsuppdrag inom Husqvarna AB.

Övriga uppdrag Styrelseledamot Dacke Industri AB och Axjo Plastic AB samt rådgivare Wind Point Partners.

Aktieinnehav i AGES  100 000 B-aktier (med närstående)

Oberoende/beroende Anders Berggren är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Petra Öberg Gustafsson

Ledamot

Född 1970

Invald 2021

Utbildning Internationell marknadsföring

Arbetslivserfarenhet Flertalet chefsbefattningar på SKF inom försäljning och Product Management samt VD TengTools AB.

Övriga uppdrag Styrelseledamot Uveco AB och HM Albretsen.

Aktieinnehav i AGES 0

Oberoende/beroende Petra Öberg Gustafsson är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare.