Koncernledning

Uppgifter om innehav, inkluderar i förekommande fall närståendes innehav samt innehav där respektive ledamot kan utöva ett bestämmande inflytande.

Anders Magnusson

CEO

Född 1968

Anställd 2017

Utbildning Maskiningenjör

Arbetslivserfarenhet Grundare, ägare och VD för Hörle Gruppen AB

Aktieinnehav i AGES 240 000 B-aktier (genom ANO i Värnamo AB) samt 50 000 köpoptioner.

Johan Bladh

CFO

Född 1978

Anställd 2013

Utbildning Civilekonom

Arbetslivserfarenhet Affärsområdescontroller Getinge Infection Control, Koncerncontroller Getinge AB, revision KPMG

Aktieinnehav i AGES  9000 B-aktier samt 50 000 köpoptioner.