Bolagsstyrningsrapport

AGES Industri AB (publ) där AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier sedan den 16 maj 2014. Bolagets A-aktier är inte noterade. AGES Industri AB (publ) följer bolagsstyrningen i enlighet med Koden och utgår således ifrån principer som följer av lag, noteringsavtal, riktlinjer och god praxis.

Rapporterna om bolagsstyrning har upprättats i enlighet med bestämmelserna i Koden och avser motsvarande räkenskapsår. Rapporterna är granskade av bolagets revisor.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close