Revisor

Ernst & Young AB

Huvudansvarig revisor Carolina Timén

Född 1981.
Auktoriserad revisor,
Ernst & Young, Jönköping.

Enligt gällande bolagsordning för AGES utser årsstämman registrerat revisionsbolag eller en till två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad.

Nuvarande revisorers mandattid sträcker sig fram till och med årsstämman 2024.