AGES – en ledande tillverkningspartner

AGES är en svensk industrikoncern som erbjuder tillverkning av kvalificerade precisionskomponenter till fordons- och verkstadsindustrin i Europa. Verksamheten omfattar pressgjutning, skärande bearbetning, tooling, svetsning och montage,

Koncernens vision är att vara en ledande aktör inom utvalda kundsegment genom en tydlig fokusering på kundnytta, utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraftiga lösningar. Kontinuerliga investeringar i framför allt automatiserad produktionsutrustning säkerställer att våra tillverkningsenheter är moderna, flexibla och effektiva.

Aktiekurs

IR-kontakt

Anders Magnusson

CEO
+46 (0)70 542 01 50 anders.magnusson@ages.se

Anders Berggren

Ordförande
+46 (0)70 343 16 80 anders.berggren@ages.se

Johan Bladh

CFO
+46 (0)70 604 83 82 johan.bladh@ages.se

AGES Industri AB

Box 815
301 18 Halmstad

Kalendarium

2024-08-20

Delårsrapport januari-juni 2024

2024-10-24

Delårsrapport januari-september 2024

2025-02-05

Bokslutskommuniké januari-december 2024

Till kalendarium