AGES Hörle

Vi arbetar med skärande bearbetning, rörbearbetning, svetsning, gjutgods och smide. Ett helhetsgrepp som håller hög tekniknivå, materialkunskap både produktionstekniskt och kostnadsmässigt samt flexibilitet.

Kundanpassade helhetslösningar

AGES Hörle erbjuder tillverkning av kundanpassade metallkomponenter i processerna skärande bearbetning, kapning, svetsning, gjutgods, smide och pressning till utvalda kundsegment i svensk tillverkningsindustri.

Skärande bearbetning med helhetsgrepp

Vår maskinpark täcker det mesta inom avancerad metallbearbetning. Vi arbetar med dimensioner från 3 mm till 38 mm/diameter i våra längdsvarvar. I vår stångavdelning bearbetar vi upp till 65 mm. Större dimensioner bearbetas i vår Multiplexavdelning. Kompletterat med fleroperationsavdelningen ser vi alltid till att välja bästa produktionssätt.

Bred maskinpark och hög tekniknivå

För bilindustrin producerar vi stora volymer på korta tider, Just-in-time, Kanban eller vad du som kund önskar. Flexibiliteten i maskinparken ger oss också stora fördelar inom de mindre serierna. Moderna maskiner är viktigt naturligtvis, men den mänskliga faktorn är vår absolut största tillgång. Vår personals kunskap och engagemang är vårt tyngsta argument för att vi ska vara ditt förstahandsval.

Toppmodern svetsning

Vi arbetar med Fronius modernaste teknik både vid manuell- och robotsvetsning. Svetspersonalen har lång erfarenhet och är certifierad enligt 14732 och 287-1. Fixturer tillverkar vi i egen verkstad vilket ger korta ledtider samt säkrar att produkterna uppfyller specifikationerna. Vi levererar idag ett flertal avancerade artiklar som bland annat är säkerhetsklassade.

Rörbearbetning

Rörprodukter kan ibland ersätta svarvade detaljer vilket ofta sparar både material och pengar. I den processen krävs kunskap om verktyg och material, just där vi har specialistkunskap.